WordPress se yon CMS (Content Management System), yon platfòm ki itilize prensipalman pou jere kontni pou sit ak aplikasyon wèb.

WordPress te kreye pou pèmèt fasilite kreyasyon blòg, men aprè anpil devlopman li vin ka itilize pou kreye tout kalite sit  ak aplikasyon wèb tou. Vèsyon 3.0  a te vini ak Custom Post Type, yon fonksyonalite ki pèmèt kreye ak jere nenpòt kalite kontni, pa sèlman atik ak paj ki vini pa defo ak sistèm nan.

WordPress fasil pou itilize, e li fleksib anpil. Li ofri opsyon pou tèm ak ektansyon ajoute nenpòt kalite opsyon li menm li pa ofri. Fasilite itilizasyon ak opsyon ilimite pou pèsonalize li nan aprans ak fonksyonalite, fè CMS la vin plis itilize nan mond la pou kreye sit ak aplikasyon wèb.

Devlopè ak designer ka itilize WordPress pou kreye sit ak aplikasyon pou kliyan yo, e kliyan yo yo menm ka pwofite de bèl administrasyon CMS la pou jere bagay yo byen fasil.

WordPress pa limite ak sit oubyen blòg, li ka itilize pou API tou. Vèsyon 4.7 la vini ak yon API JSON pou pèmèt itilize CMS la pou founi lòt platfòm ak teknoloji done pou kreye aplikasyon wèb ak mobil.

Anpil titoryèl sou itilizasyon WordPress nan diferan nivo pral pibliye sou Geek509. Kidonk kontinye suiv nou sou tout rezo sosyal nou yo pou rete konekte ak nou.