Laravel se yon framework PHP MVC pou ki pèmèt kreye sit ak aplikasyon wèb, API oubyen sèvis wèb pi fasil. Li ofri yon bann klas, fonksyon ak sèvis pou fasilite kreye sistèm wèb konplèks, san anpil travay.

Li pa yon CMS tankou WordPress pa egzanp ki ofri yon entèfas grafik pou jere kontni. Li jis ofri fonksyonalite sèlman yon devlopè ka itilize pou fasilite travay li. Laravel fè l fasil pou entèraji ak bazdone ak Eloquent, kreye API JSON, kreye view ak template Blade, otantifye itilizatè, voye imel ak notifikasyon ak yon pakèt lòt bagay.

Lòt avantaj li ofri ankò, se itilizasyon langaj PHP a pou kreye migrasyon pou kreye strikti bazdone aplikasyon. Sa vle di devlopè pa bezwen konnen SQL pou sa. Li vini ak yon aplikasyon tèminal ki Artisan, ki fasilite jenere yon bann fichye byen rapid pou tout kalite fonksyon, san kreye ala men.

Lòt gwo avantaj li ofri tou, se itilizasyon Composer pou jere package PHP/Laravel ak tout depandans yo. Sa vle di devlopè pa oblije telechaje fichye PHP ala men pou entegre, aplikasyon tèminal Composer a fè sa otomatikman. Laravel Mix, yon package Node.js pou jere depandans front-end CSS ak JS, vini kòm opsyon tou.

 

Anpil nan titoryèl sou itilizasyon Laravel nan diferan nivo pral pibliye sou Geek509. Kidonk kontinye suiv nou sou tout rezo sosyal nou yo pou rete konekte ak nou.