Headless WordPress se yon teknik ki pèmèt itilize WordPress san front-end. Sa vle di olye pou itilize yon tèm pou montre kontni CMS la ap jere yo, yon devlopè ka itilize API JSON nan oubyen lòt teknoloji ki ka itilize bazdone WordPress la dirèk, pou afichye yo pito.

Imajine w ap kreye yon aplikasyon mobil ki ap bay nouvèl oubyen nenpòt tip kontni an, ou ka itilize WordPress pou jere epi founi done sa yo, pandan aplikasyon mobil la li menm ap itilize AJAX pou fè rekèt sou API JSON nan epi afiche done sa yo nan aplikasyon an.

Ou ka vle itilize yon lòt teknoloji sou menm sèvè a oubyen sou yon lòt sevè pou fè rekèt nan API JSON nan oubyen dirèk nan bazdone a pou kapab founi done sa yo li menm, olye pou yon kliyan fè rekèt sou WordPress dirèk. Ou ka itilize yon teknoloji/framework server-side tankou Node.js, Ruby on Rails oubyen Laravel pou reponn kliyan ki ap fè rekèt yo olye de WordPress. Kòm framework sa yo ofri kèk avantaj sou WordPress tankou plis rapidite, plis fleksibilite, plis sekirite ak lòt, yon devlopè ka deside itilize CMS la pou jere kèk kontni pandan framework server-side la li menm ap jere lòt fonksyonalite.

Anpil nan titoryèl sou itilizasyon WordPress nan diferan nivo pral pibliye sou Geek509. Kidonk kontinye suiv nou sou tout rezo sosyal nou yo pou rete konekte ak nou.