Yon libreri se yon ansanm kòd, metòd oubyen klas ki gwoupe pou ofri fonksyonalite, yon aplikasyon oubyen yon lòt libreri ka itilize, san pa gen obligasyon pou reyenvante menm fonksyonalite sa yo ankò.

An n di w ap kreye yon sit wèb, epi ou bezwen ajoute yon slider (imaj ki ap defile). Si w deside devlope li apati zewo, ou oblije pran tan pou reflechi sou kòman ou pral fè yon lis imaj okipe espas yon sèl, pandan youn vizib epi lòt yo kache. Ou dwe panse ak animasyon ou vle itilize, si w ap ajoute bouton pou moun navige sòti sou youn al sou yon lòt, oubyen bouton pou moun ka navige sou nenpòt nan imaj sa yo. Si w ap byen gade sa gentan fè anpil travay. Bagay ki ka pran w menm plizyè jou jiska plizyè semèn pou fè si w gen ase eksperyans, oubyen kèk mwa alevwa menm kèk ane si w se yon debitan.

Kounye a imajine si yon pakèt moun ta bezwen menm fonksyonalite sa a, si yo ta deside fè sa apati zewo, ou ka wè valè tan sa ap pran pou kreye tout sit wèb sa yo. Men si yon moun kreye yon slider, epi li fè kòd la ase jenerik pou lòt moun annik mete afè yo pou itilize, li vin pi fasil pou nenpòt devlopè, menm si li pa gen ase eksperyans pou devlope fonksyonalite sa a li menm, vin kapab ajoute sa nan sit li san li pa oblije al fè sa. Sa vin fè ajoute yon slider sou yon sit vin trè fasil e souvan byen rapid.

Mwen pran egzanp yon slider, men ou ka imajine yon nonb enfini fonksyonalite ki mande anpil travay, ki te ka menm pran plis tan. Kidonk devlopè envante libreri pou ede tèt yo nan travay yo ap fè, pou sispann repete anpil kòd. Dèfwa devlopè sa yo mete kòd sa yo disponib lib pou lòt moun itilize sou entènèt, sou sit tankou Github. Libreri egziste nan tout langaj pwogramasyon ak tout anviwonnman e youn ka menm kreye sou tèt yon lòt pou fè mwens travay toujou pou plis rezilta. Yon egzanp konkrè se jQuery, chaje libreri ki baze sou jQuery ki li menm te kreye pou fasilite travay ak DOM navigatè a.

Ap gen plis kontni sou libreri tankou jQuery byento, suiv nou sou tout rezo sosyal nou yo pou sa.