Yon framework prèske menm bagay ak yon libreri (si w poko li atik sa a al fè sa avan). Diferans la se ke li pa sèlman ofri fonksyonalite pou itilize nan lòt aplikasyon, men li dikte kòman pou itilize yo tou. Sa vin fè souvan w ap itilize yon framework kòm baz aplikasyon w ap kreye olye pou w entegre yo anndan aplikasyon ki kreye deja tankou libreri.

Souvan framework sa yo gentan rezoud majorite pwoblèm ou te ka jwenn nan eseye rezoud pwoblèm ou an ou menm. Yo menm vini ak lòt fonksyonalite ou ka pa menm bezwen.

Yon framework ka ede w òganize travay ou pi byen, li ka ede moun travay an n ekip tou, paske tout moun ap suiv menm konsiy yo, yo deja konnen ki fonksyonalite ki egziste e ki kòd ki dwe ale ki kote.

Framework egziste pou tout bagay, rezon an se paske langaj pwogramasyon ak lòt anviwonnman yo souvan pa ofri anpil bagay ki tou fèt. Souvan se apati zewo oubyen zouti yo ofri yo twò ba nivo. Sa vin fè, san yon framework pou langaj sa a oubyen anviwonnman an, travay ou vle fè a ap pran plis tan e li ka pa gen menm kalite a nonplis, paske moun oubyen ekip ki devlope framework yo gen anpil eksperyans, yo jwenn pwoblèm yo avan e yo deside kreye framework pou fasilite pwojè/aplikasyon ki ap vini aprè.

Yon egzanp framework se Laravel. Laravel se yon framework PHP, ki pèmèt kreye sit wèb ak aplikasyon wèb pi fasil e pi rapid. Li ofri anpil fonksyon ak klas, wout, modèl, template ak yon bann lòt zouti pou entèraji ak diferan pati nan yon aplikasyon. Ap gen plis kontni sou Laravel byento. Suiv nou sou tout rezo sosyal nou yo.