Ionic se yon SDK (Software Development Kit), oubyen Kit Devlopman Lojisyèl an kreyòl, ki pèmèt ou kreye aplikasyon ibrid, prensipalman pou mobil. Li ofri yon framework pou entèfas ki chaje konpozan ki ka itilize pou kreye entèfas itilizatè pi rapid, zouti tankou Capacitor pou kreye aplikasyon pou Android, iOS ak desktop, plis lòt sèvis Cloud pou antrepriz pou fasilite devlopman aplikasyon.

Konpozan Ionic yo te premye devlope pou framework JavaScript Angular. Sa vle di se ak Angular (AngularJS avan sa) sèlman moun te ka devlopman aplikasyon ak Ionic. Men avèk Web Components (Konpozan Wèb se nouvo estanda W3C defini pou itlize nativman nan navigatè), ki vin kòmanse popilè sa gen kèk ane, ekip Ionic la deside sipòte lòt framework JavaScript tou tankou React ak Vue oubyen menm senp JavaScript, olye de sèlman Angular. Sa vle di devlopè lòt framework sa yo ka itilize Ionic pou kreye tout kalite aplikasyon ibrid ak teknoloji yo pi renmen oubyen plis abitye.

Sa gen kèk semèn depi mwen kreye yon aplikasyon wèb mobil ak Ionic React, vèsyon React Ionic la, pou bay enfòmasyon byen rapid. Li deplwaye nan adrès infotoutan.com. Mwen itilize konpozan Grid Ionic ofri a pou mwen ka fè li plis adapte pou gwo ekran tou. Sa vle di sou aparèy ki gen ti ekran tankou telefòn, li ap parèt yon fason, men sou gwo ekran tankou tablèt ak òdinatè, li ap parèt yon lòt fason. Mwen te ka itilize Media Queries nan CSS pou sa, men Ionic deja ofri konpozan an, sa vin fè m fè mwens travay pou m ka kreye aplikasyon an pi rapid.

Lòt avantaj sa ban m tou, se paske ak zouti Capacitor a, mwen kreye yon pwojè Android ak menm kòd la, epi sou Android Studio mwen jenere yon fichye APK pou mwen ka enstale dirèk sou telefòn Android mwen. Rezon ki fè aplikasyon sa a pa sou Play Store a se paske nan nouvèl nan aplikasyon an bay yo, gen koze Coronavirus ak COVID-19 ki site, sa vin fè yo pa vle aksepte li. Paske nan moman an yo pa vle aksepte okenn aplikasyon ki itilize tèm sa yo si se pa gwo otorite entènasyonal ou ye oubyen ou ka pwouve ou ap travay pou ede jere pandemi an.

Mwen te kapab itilize menm kòd sa a pou mwen kreye aplikasyon pou desktop ak Electron ak menm zouti Capacitor a.

Kidonk mwen pran egzanp sa a pou mwen ka montre valè bagay Ionic ofri. Ap gen plis kontni Ionic byento. Suiv nou sou tout rezo sosyal nou ye yo pou sa.